Škola uctívání 2021

skola_uctívání_září_2021

Škola je určena pro křesťany, kteří se chtějí vzdělávat teoreticky i prakticky v prorockém rozměru uctívání Boha. Více...


Vize Školy uctívání - charakter, obdarování, pomazání, předávání
Více...


Misie

Škola uctívání je určena všem křesťanům, kteří mají povolání do služby uctívání, a buď v této službě již stojí, nebo se na ni připravují. Více...

Škola uctívání proběhne JCampu v Novém Městě pod Smrkem v termínu od 11. září do 18. září 2021

Začátek 11. 9. v 18.00 večeří, konec 18. 9. po snídani.

Komu je škola určená:

Na školu uctívání se můžou přihlásit:

 • Vedoucí chval
 • Vedoucí ve sboru/kazatelé/pastoři/starší
 • Hudebníci
 • Tanečníci
 • Zpěváci
 • Prorocky obdarovaní lidé
 • Jinak umělecky obdarovaní lidé – malíři, kreslíři, básníci a další tvořivci

Profil absolventa:

Byli jsme stvořeni jako tvořivé bytosti. Uctívání je zkušenost s mnoha různými rozměry. Je to způsob hlubokého prožívání člověka, tedy stav, ve kterém vnímá různé podněty. Je to ale také aktivita – vyjádření vztahu k Bohu, přenos prorockého vyjádření Božího poselství k lidem formou rozmanitých prostředků. Více...

Cíle školy uctívání: Více...

Lektoři – Bogdan Kogut, Mirek Hoblík, Eva Šůrová, Vít Abraham, Dita Novotná, Marta Vostrá, Světlana Vránová, David Loula, Markéta Mušinská

Témata vyučování: Více...

Témata seminářů: Více...


Školné a platba

Výše školného od 15 let – 2 900,- Kč (111,- Euro)

Děti 12–14 let, pokud se budou účastnit programu školy – 1 500,- Kč (58,- Euro).

Platbu je nutno provést na účet předem, včetně poplatku za ubytování a stravu.

Požadujeme, aby se studenti zúčastnili celého pobytu. Ve výjimečném případě (např. učitelé) je možno přijet na kratší dobu, minimálně však na 4 dny. I v případě zkráceného pobytu je ale nutno uhradit školné v plné výši.

Ubytování a strava:Více...

Účast rodinných příslušníků:

Na školu můžete přijet s dalšími rodinnými příslušníky. Pokud se nebudou účastnit programu školy, budou si platit pouze ubytování a stravu. V takovém případě nebudou mít přístup na program Školy uctívání. Na kteroukoliv část programu budou mít přístup pouze účastníci, kteří zaplatili školné v plné výši.

Platby: souhrnnou platbu za ubytování a stravu + školné je nutno provést předem na účet, a to nejpozději do 8. září. Platbu je možno provést ve dvou splátkách – 3000 Kč do 20. července, zbytek do 8. září.

Číslo účtu: 2401323184/2010
IBAN: CZ6920100000002401323184
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

variabilní symbol: 102021
!!! nutné uvést informace pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Platbu prosím proveďte co nejdříve.
Nezapomeňte uvést variabilní symbol platby a také jméno a příjmení v poznámce! Přihláška bude platná po připsání platby na účet.

V případě zrušení Školy z důvodu vládních nařízení, budeme vracet všechny platby v plné výši.

V případě zrušení účasti z důvodu jiného než celostátní karanténa je 600 Kč z poplatku školného nevratných. Poplatek za ubytování se vrací celý. Poplatek za stravu je možno vrátit pouze v případě, že k odhlášení dojde dříve než 10 dnů před začátkem pobytu. Při pozdějším odhlášení je nutno objednanou stravu v plné výši zaplatit (její cena bude odečtena od vracené částky).

Chcete-li podpořit Školu nebo přispět na studium někomu, kdo má omezené finanční možnosti, nabízíme možnost úhrady sponzorského školného ve výši libovolně převyšující částku 2 900 Kč,- (111,- Euro).

Dojezd do JCampu:

Stránky JCampu najdete zde https://jcamp.cz/ Na stránce najdete mapu se zákresem areálu.

Parkování je možné zdarma přímo v areálu.

Do Nového Města pod Smrkem se můžete dostat i vlakem z Liberce, areál JCampu je necelých 1,5 km od nádraží.

Registrace na školu:

  Vaše příjmení (vyžadováno):

  Vaše jméno (vyžadováno):

  Váš email (vyžadováno):

  Ubytování a strava - vyberte podle věku a typu stravy (vyžadováno):
  11.9.
  12.9.
  13.9.
  14.9.
  15.9.
  16.9.
  17.9.
  18.9.

  Věk/funkce (vyžadováno):

  Celková částka v Kč:

  Speciální požadavky na stravu (vyžadováno):

  Seminář (vyžadováno):

  Na jaký nástroj hrajete:

  Poznámka k registraci:

  Kontaktní telefon (vyžadováno):

  Vaše adresa:

  Ulice a č. popisné (vyžadováno):

  Obec (vyžadováno):

  PSČ (vyžadováno):

  Stát (vyžadováno):

  Sbor/Církev (vyžadováno):

  Kontakt na vedoucího sboru/pastora/kazatele (vyžadováno):

  Registrace je platná až po připočtení odeslané částky na účet pořadatele.

  Odkaz pro objednání ubytování a stravy Vám bude doručen v potvrzujícím emailu po dokončení registrace.

  Souhlasím s podmínkami registrace: Více...

   

  Profily lektorů:

     Bogdan Kogut: Více...

     David Loula: Více...

     Mirek Hoblík: Více...

     Světlana Vránová: Více...

   

  Dita Novotná: Více...

  Marta Vostrá: Více...

  Markéta Mušinská: Více...

   Vítek Abraham: Více...