O nás

Hlavní organizátor akce je spolek České studny:

Jde spolek, který má za cíl obnovit staré české studny, jež v minulosti vyhloubili naši předchůdci a které jsou v současnosti více či méně zasypané. Jde o duchovní hodnoty jako je láska k pravdě, čistota, pracovitost, svoboda, vzdělanost a další. Stejně jako Abrahamův syn Izák obnovoval studny svého otce a nazval je stejnými jmény, tak i my chceme navázat na duchovní odkaz našich předních osobností, protože věříme, že návrat k těmto hodnotám je cestou k duchovní, morální a hospodářské obnově českého národa.
Letošní rok 2015 je významný, protože na něj připadá výročí 600 let mučednické smrti českého reformátora Mistra Jana Husa. Toto výročí je velkou výzvou a příležitostí pro Čechy, aby se seznámili nejen s historickými fakty o Husově životě, ale především s jeho nadčasovým odkazem, který spočívá v lásce k pravdě, úctě k lidem a víře v Ježíše Krista. Jan Hus je dodnes uznávanou autoritou pro většinu Čechů, a to především kvůli své odvaze zemřít pro pravdu, kterou hlásal, a o které byl vnitřně přesvědčen. Jeho příklad osobní integrity tváří v tvář smrti dodnes inspiruje současníky k následování, ukazuje směr pro společnost, která už ztratila hodnoty, pro které by lidé byli ochotni zemřít.

www.ceskestudny.cz
www.facebook.com/ceskestudny

Naše projekty můžete podpořit zasláním finanční částky na účet číslo:

 2300302405/2010

uveďte prosím variabilní symbol projektu, který máte zájem podpořit:

Kniha citátů Jana Husa – knižní publikace Husových citátů v současném jazyce, v.s. 12015
Husovy stopy – dvanáct Husových hodnot do škol a obchodních domů v ČR, v. s. 22015
Hus, jak ho neznáte – interaktivní dílna o Husově odkazu pro školy, v.s. 32015
Živý Hus – celonárodní oslavy 600. výročí Jana Husa + Valdštejnská zahrada, v. s. 42015
Vistafilm – podpora tvorby filmu pro ČT o Janu Husovi, v. s. 52015
České studny – činnost spolku, v.s. 2015

Děkujeme za Vaši podporu!