Výročí

1918 ČSR / 1416 Jeroným Pražský / 1415 Jan Hus / 1613 Bible kralická / 1670 Jan Amos Komenský

1918-2018 – Projekt Staleté kořeny k výročí 100 let Československé republiky

Projekt Staleté kořeny byl vytvořen k 100. výročí založení Československé republiky. Smyslem projektu je ukázat na naše kořeny, odhalit národní identitu a popularizovat hodnotový odkaz našich nejvýznamnějších osobností. Představujeme čtyři hodnoty jako čtyři ideje, na kterých byla založena naše státnost – pravdu, víru, svobodu a důstojnost – a odhalujeme aktuálnost těchto hodnot v dnešním světě. Tak jako strom bez svých kořenů padá, tak i národ, pokud se zřekne svých idejí, na kterých byl založen. Budoucnost českého národa spočívá v návratu k hodnotám a idejím našich předků. Dokud tyto ideje v národě zůstávají a lidé je žijí, dotud národ trvá.

Mediální kampaň přes YouTube, webové stránky projektu a další sociální sítě. Videa o čtyřech hodnotách, čtyřech osobnostech a 100 rozhovorů se známými osobnostmi, které se budou postupně zveřejňovat od března do konce roku 2018. Cílem je propojit minulost s přítomností a napojit český národ zpátky na jeho kořeny – identitu.

Vzdělávací program pro školy a knihovny byl připraven tak, aby kulturní a duchovní odkaz naší minulosti byl předán nastávající generaci mladých Čechů. Na obraze lípy, našeho národního stromu, ukazujeme mladým lidem, jak je důležité držet se našich kořenů, protože bez nich ani ten poslední lístek nemůže žít. Kořeny strom vyživují, zavlažují a drží.

Vysazování lip století na den velkého výročí 28. 10. 2018. Zajišťujeme podporu organizacím, které chtějí připomenout založení ČSR slavnostním shromážděním zakončeným společným vysazením lípy století. K vysazování lip je zván všechen český lid.

Propagační materiály, skládací letáky, pamětní mince, vzdělávací panel pro instituce odkazují na stále živé kořeny našeho národa.

www.staletekoreny.cz

https://www.youtube.com/staletekoreny

https://www.facebook.com/staletekoreny/


2016 – 600 let od upálení Jeronýma Pražského

V roce  2016 jsme připomněli téměř zapomenutého Husova přítele Jeronýma Pražského, který byl upálen 30. 5. 1415 na stejném místě jako Hus, především nabídkou tématických přednášek v projektu Husovy stopy.


2015 – 600 let od upálení Jana Husa

Rok 2015 byl zaměřený na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Pro školy jsme připravili interaktivní vzdělávací materiály s cílem přiblížit nadčasové hodnoty Jana Husa dnešním mladým lidem a dětem. Na 600 škol si objednalo podlahové samolepky Husovy stopy s 12 hodnotami, které Hus vyznával a žil. V senátní Valdštejnské zahradě proběhla v den výročí husovská slavnost Živý Hus, na které vystoupil symfonický orchestr Czech Virtuosi s originálními skladbami zkomponovanými pro tuto příležitost.

Živý Hus (záznam výroční slavnosti Jana Husa v roce 2015 ve Valdštejnské zahradě v Praze)

odkaz na speciální webové stránky projektu: www.ceskestudny.cz/zivyhus


2014 – Oslavy Bible kralické

V roce 2014 v  návaznosti na výročí Bible kralické jsme pokračovali opět v  Kralicích nad Oslavou a  připomenuli odkaz mecenáše bratrské tiskárny v  Kralicích, Karla staršího ze Žerotína. Na akci s názvem Kralický klenot vystoupili umělci Alfred Strejček, Petr Bende, Láďa Křížek, Roman Dragoun a  další.


2013 – 400 let Bible kralické

V září 2013 jsme spolupořádali výroční slavnost 400 let Bible kralické v  Kralicích nad Oslavou, které se účastnilo na 3000 lidí. Známé osobnosti jako Alfred Strejček, Štěpán Rak, Jiří Lábus, Láďa Křížek a  další připomenuli význam této knihy pro českou kulturu a duchovní i intelektuální rozvoj národa.

Záznam slavnosti Kralický klenot připomínající 400. výročí Bible kralické, českého národního klenotu. Významné osobnosti společenského života přiblížily odkaz Bible jako knihy, která má co říci i lidem v dnešní době.

Účinkují: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Dáda Patrasová, Jiří Slováček, Jakub Pustina, Láďa Křížek, Štěpán Rak, Alfred Strejček.

Rok vydání: 2013

Trailer ke shlédnutí zde.