Výročí

1613 Bible kralická / 1415 Jan Hus / 1416 Jeroným Pražský /

2013 – 400 let Bible kralické

V září 2013 jsme spolupořádali výroční slavnost 400 let Bible kralické v  Kralicích nad Oslavou, které se účastnilo na 3000 lidí. Známé osobnosti jako Alfred Strejček, Štěpán Rak, Jiří Lábus, Láďa Křížek a  další připomenuli význam této knihy pro českou kulturu a duchovní i intelektuální rozvoj národa.

Záznam slavnosti Kralický klenot připomínající 400. výročí Bible kralické, českého národního klenotu. Významné osobnosti společenského života přiblížily odkaz Bible jako knihy, která má co říci i lidem v dnešní době.

Účinkují: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Dáda Patrasová, Jiří Slováček, Jakub Pustina, Láďa Křížek, Štěpán Rak, Alfred Strejček.

Rok vydání: 2013

Trailer ke shlédnutí zde.


V roce 2014 v  návaznosti na výročí Bible kralické jsme pokračovali opět v  Kralicích nad Oslavou a  připomenuli odkaz mecenáše bratrské tiskárny v  Kralicích, Karla staršího ze Žerotína. Na akci s názvem Kralický klenot vystoupili umělci Alfred Strejček, Petr Bende, Láďa Křížek, Roman Dragoun a  další.


2015 – 600 let od upálení Jana Husa

Rok 2015 byl zaměřený na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Pro školy jsme připravili interaktivní vzdělávací materiály s cílem přiblížit nadčasové hodnoty Jana Husa dnešním mladým lidem a dětem. Na 600 škol si objednalo podlahové samolepky Husovy stopy s 12 hodnotami, které Hus vyznával a žil. V senátní Valdštejnské zahradě proběhla v den výročí husovská slavnost Živý Hus, na které vystoupil symfonický orchestr Czech Virtuosi s originálními skladbami zkomponovanými pro tuto příležitost.

Živý Hus (záznam výroční slavnosti Jana Husa v roce 2015 ve Valdštejnské zahradě v Praze)

odkaz na speciální webové stránky projektu: www.ceskestudny.cz/zivyhus

 

 


2016 – 600 let od upálení Jeronýma Pražského

V roce  2016 jsme připomněli téměř zapomenutého Husova přítele Jeronýma Pražského, který byl upálen 30. 5. 1415 na stejném místě jako Hus, především nabídkou tématických přednášek v projektu Husovy stopy.