Škola uctívání II.

Škola je určena pro křesťany, kteří se chtějí vzdělávat teoreticky i prakticky v prorockém rozměru uctívání Boha. Prostřednictvím vyučování a praktických seminářů by měli účastníci být zmocněni ke službě chval a uctívání v moci Ducha svatého. Škola nabízí prostor pro umělecké vyjádření úcty k Bohu a zároveň propojení s dalšími lidmi, kteří stojí ve službě chval a uctívání.

Škola uctívání bude od ledna do června 2017 a to v těchto termínech: připravujeme
Škola chvály bude probíhat vždy od pátku od 18 hodin do soboty 21 hodin.

Vize Školy uctívání je:

 • Charakter – budování služebníků, kteří slouží v oblasti uctívání, povzbuzovat je v růstu do podoby Pána Ježíše Krista
 • Obdarování - zajistit rozvoj v osobním obdarování a v tvořivém rozměru služby uctívání, profesní růst
 • Pomazání – schopnost naslouchat Božímu hlasu a následování Ducha svatého, zmocnění k nadpřirozené službě chval, prorocké proklamace, nová píseň
 • Předávání – schopnost předávat dál to, co se naučí, k budování místní církve i zasažení sekulární společnosti

Škola uctívání je určená všem křesťanům, kteří mají povolání do služby uctívání a buď v této službě již stojí anebo se na ni připravují. Měli by však vědět, že v této oblasti mají povolání od Boha a chtějí své dary i charakter rozvíjet k Boží slávě. Kromě samotných služebníků chvály a uctívání je škola vhodná pro vedoucí v církvi, aby se lépe naučili spolupracovat s Duchem svatým při vedení shromáždění, večerů chval, Davidových stánků či dalších podobných setkání.

Na školu uctívání se můžou přihlásit:

 • Vedoucí chval
 • Vedoucí ve sboru/kazatelé/pastoři
 • Hudebníci
 • Tanečníci
 • Zpěváci
 • Prorocky obdarovaní lidé
 • Jinak umělecky obdarovaní lidé – malíři, kreslíři, básníci a další tvořivci

 

Registrace zatím ještě není spuštěna.

 

Zde odkaz na webové stránky minulé školy:

www.ceskestudny.cz/skola-uctivani