Labyrint světa a ráj srdce

Labyrint světa a ráj srdce

Vize projektu

V roce 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. Při této příležitosti chceme formou krátkých animovaných filmů zpracovat jeho nejznámější literární dílo – Labyrint světa a ráj srdce.

  • Kniha je obecně známá mezi lidmi v ČR.
  • Její autor J. A. Komenský se v soutěži České televize o Největšího Čecha umístil na čtvrtém místě.
  • Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat jeho nadčasový odkaz.

Tvorba a časový plán

Vytvoříme 26 čtyřminutových filmů jejichž výrobu bude zajišťovat firma FILM21, která tvořila videa v projektu Staleté kořeny. Každý díl zabere cca tři týdny na výrobu, bude obsahovat kreslení obrázků, rozhýbání, tvorbu originální hudby a ruchů ke každému dílu a namluvení. K tomu chceme opět oslovit Jiřího Lábuse, který se též zapojil do projektu Staleté kořeny. Časový plán pro výrobu je rozmezí od února 2019 do března 2020.

Distribuce

Hledáme způsoby, jak rozšířit vzniklé dílo mezi co největší okruh diváků. Chceme navázat spolupráci s Českou televizí a nabídnout tento pořad k odvysílání. Televize Noe nám již nabídla, že by tento film odvysílala. Počítáme s postupným zveřejňováním jednotlivých dílů na sociálních sítích YouTube a Facebooku vždy jeden díl v jednom týdnu od září 2019 do března 2020. Tím se zajistí narůstání odběratelů našeho kanálu a šíření filmu prostřednictvím sdílení. K organickému šíření chceme využít především křesťanskou komunitu v ČR a pak injektáže a doprovodné články a fotografie. Připravíme doprovodné vzdělávací hry a otázky.

Následné využití

Ve spolupráci s probíhajícím projektem Komenský 2020 (komensky2020.cz) chceme nabídnout film školám a vytvořit účinnou synergii k hlubšímu zasažení mladé populace v ČR. Formou her a diskusí bude možné využít i na dětských táborech, mládežnických setkáních, diskusních klubech a také jako doprovod k přednáškám o J. A. Komenském v roce 350. výročí (2020).

Dále v roce 2020 vytvoříme cizojazyčný dabing v několika jazycích, aby se Komenského poselství rozšířilo po světě.

Financování

Financování projektu budou zajišťovat výhradně dárci z České republiky a pro cizojazyčný dabing uvažujeme o podpoře ze zahraničí. Náklady na výrobu jednoho dílu jsou 35 000 Kč, tedy 26 dílů bude stát 910 000 Kč. K tomu počítáme s náklady na zajištění distribuce ve výši 200 000 Kč. To je celkem 1 110 000 Kč. Cizojazyčný dabing ještě nemáme naceněný, protože se to bude odvíjet od možností a míry zapojení uměleckých osobností ze zahraničí.

Organizátoři a partneři

Projekt bude řídit spolek České studny v koprodukci s organizací PrimeNet a firmou FILM21. Počítáme s podporou církví, nadací, spolků a mnohých jednotlivců, kterým se tato myšlenka oživení dědictví Jana Amose Komenského zalíbí.

Projekt můžete již nyní podpořit na účtu Českých studní: 2300302405/2010 variabilní symbol 111.